Oudercommissie

De oudercommissie van Bello (OC) heeft een belangrijke functie in het verhogen van de betrokkenheid en de binding van ouders met school. Vanuit dat doel organiseert de OC in samenwerking met school een aantal evenementen per jaar: Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en het zomerfeest. Vergeleken met de MR is de OC minder formeel. De OC bestaat uit ongeveer 8 ouders en vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Een van de stamgroepleiders is, als vertegenwoordiger van het team, bij de vergaderingen aanwezig. De OC houdt ouders/verzorgers tussentijds op de hoogte via social schools.

 

Algemene Ledenvergadering:

Donderdag 22 januari 2025 om 20:30u

Lid worden?

 

Kom er bij! Vind je het leuk om te organiseren en heb je belangstelling voor een plekje in de OC of heb je andere vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via: oudercom.bello@gmail.com

 

Wie is er lid van de commissie?

Menno Jonker (voorzitter), Martine Putter, Afke Poppema, Vanessa Barberà, Bernou Mulder, Suzanne Klomp.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement