Kinderraad

De Bello Kinderraad komt iedere twee weken bij elkaar en overlegt over allerlei schoolse zaken. In de Bello Kinderraad zitten kinderen van de midden- en bovenbouw. Zij zijn de gekozen vertegenwoordigers van hun stamgroep. Vanuit de stamgroepen kunnen alle kinderen ideeën aandragen, die voortkomen uit de groepsvergadering. De ideeën uit deze vergadering worden door de kinderraad besproken en op waarde geschat.

Vaste taken van de Bello Kinderraad zijn het organiseren van vieringen en activiteiten. Daarbij hoort ook het versieren van de school in een bepaald thema. Daarnaast denkt de kinderraad mee over bijvoorbeeld de inrichting van ons onderwijs, het gebouw en het schoolplein. De Bello Kinderraad wordt begeleid door een stamgroepleider en bij activiteiten bijgestaan en ondersteund door de oudercommissie (OC).

Kinderen hebben een belangrijke stem binnen het jenaplanonderwijs. De kinderraad brengt dan ook gevraagd en ongevraagd advies uit aan het team en de directie.

Bij Bello hebben de kinderen een stem!