Jenaplan Kindcentrum Alkmaar

voor onderwijs én opvang

Jenaplan Kindcentrum Alkmaar

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn de handen ineengeslagen om naast het bestaande jenaplanonderwijs ook volwaardige jenaplankinderopvang in het monumentale pand te realiseren. Naast BSO en Peuteropvang is met de start van de 0-4 jarigen groep deze doelstelling behaald.

Om te benadrukken dat er niet alleen organisatorisch, maar juist ook in pedagogische aanpak met elkaar samengewerkt wordt, is er gekozen om de jenaplanvisie in de naam terug te laten komen.

In 2021 is Jenaplan Kindcentrum Alkmaar opgericht. Onderwijs verzorgd door Bello (Ronduit onderwijs), opvang verzorgd door Stoombol (Rollebol kindercentra).

Hiermee heeft het pand haar eigen naam gekregen.
Binnen Jenaplan Kindcentrum Alkmaar vinden naast onderwijs en opvang ook andere activiteiten plaats.

Binnen Jenaplan kindcentrum Alkmaar verzorgt Stoombol de kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, voorschoolse en naschoolse opvang.

De stamgroepleiders van de onderbouw hebben regelmatig overleg over allerlei activiteiten voor en door de kinderen. De doorstroom van de peutersopvang naar onderwijs wordt besproken, zodat de nieuwe kleuters zich snel op hun gemak voelen.

Voor meer informatie of het aanvragen van een rondleiding kun je contact opnemen met de centrale administratie van Rollebol.
Kennemerstraatweg 1
1814 GA Alkmaar
Tel: 072 - 5669028
Mail: info@rollebol.nl
 

Lees meer