Wij zijn Jenaplan!

Het Jenaplanonderwijs kent geen klassen, maar stamgroepen, waarin kinderen zitten uit drie verschillende leerjaren. Zo ervaren ze de rol van jongste, middelste en oudste met alle verantwoordelijkheden en vaardigheden die daarbij komen kijken. Elke stamgroep heeft een eigen ruimte, waar de kinderen zelf medeverantwoordelijk voor zijn. 

 

basisactiviteiten spelen, werken, spreken, vieren en stilte

In Jenaplanonderwijs wordt naast het behalen van de standaard leerdoelen veel nadruk gelegd op de ontwikkeling van creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een vast weekschema, waarin onder andere de vier basiselementen gesprek, spel, werk en viering zijn opgenomen. Uiteraard wordt daarbij gelet op een goede afwisseling van inspanning en ontspanning.

Lees meer over de inrichting van ons onderwijs

Daarnaast wordt er veel gewerkt aan de hand van thema’s, die ook door de kinderen zelf aangedragen kunnen worden. Door de sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden die kinderen zo verkrijgen, leren zij goed samenwerken en krijgen ze een sterk zelfbeeld. Ondanks het gebrek aan “traditioneel klassikaal onderwijs”, is er een duidelijke structuur, waarbij geborgenheid en huiselijkheid veel aandacht krijgen.