Wij zijn Jenaplan!

Onze school werkt vanuit de basisprincipes van het jenaplanonderwijs. Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Wat willen we bereiken met kinderen (doelen)?

Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen op Bello het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie.

Als kind leer je in het jenaplanonderwijs omgaan met jezelf (persoonsvorming). Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden je om je unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.  We maken kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit onder andere zien in presentaties. Je leert omgaan met je lijf, je emoties, je denken en je zingeving. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creëren en presenteren.

Je leert omgaan met de anderen. Je leert je eigen rol in de stamgroep kennen en ontwikkelen. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en je eigen gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als communiceren en samenwerken.

Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je de wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

Lees meer over de inrichting van ons onderwijs

De 10 essenties

Wij vinden het bij Bello belangrijk dat kinderen zich niet alleen ontwikkelen op kerndoelen, maar ook op andere vaardigheden die belangrijk zijn in onze samenleving. Daarvoor zijn er binnen het jenaplanconcept tien essenties ontwikkeld, die elk bestaan uit verschillende doelen.