Stamgroepen

obs Bello heeft geen klassen per leerjaar, maar stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo leren de kinderen wat het betekent om de jongste, de middelste of de oudste in de groep te zijn. Hiermee leren ze zich inleven in de verschillende rollen, die je in je stamgroep kunt hebben. Ook bevorderen stamgroepen samenwerking tussen de kinderen: de oudere kinderen leren nieuwe vaardigheden aan de jongere kinderen, de jongere kinderen leren hulp vragen aan de oudere kinderen. Jongsten, middelsten en oudsten zitten naast elkaar in de kring en in de tafelgroepjes. 

Elke stamgroep heeft vaste stamgroepleiders. Zo houdt elke stamgroep een eigen identiteit en vormt de stamgroep de thuisbasis voor het kind op school. Bij Bello geloven we in dynamische groepen: voor bepaalde activiteiten worden stamgroepen gesplitst naar leerjaar. Op andere momenten worden stamgroepen juist samengevoegd. Net wat de kinderen nodig hebben.

Meerdere gelijkwaardige stamgroepen vormen samen een bouw. Binnen een bouw ontmoeten de kinderen elkaar veel. Er zijn gezamenlijke activiteiten, de stamgroepen spelen samen tijdens de pauze en er wordt gezamenlijk deelgenomen aan excursies. In de onderbouw zitten kinderen van 4 t/m 6 jaar, in de middenbouw zitten kinderen van 6 t/m 9 jaar en in de bovenbouw zitten kinderen van 9 t/m 12 jaar.

De drie bouwen onmoeten elkaar tijdens de vieringen en schoolbrede activiteiten. Zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig creatieve circuits waarbij alle groepen door elkaar aan het werk zijn: alle leeftijden gemixt in een groepje, waarbij de oudste kinderen de verantwoording hebben over de jongere kinderen.